Енергоефективність

Консультування та впровадження системного підходу в роботі з енергетичної ефективності на місцевому рівні

Децентралізація

Вивчення потреб, дослідження, експертний супровід процесу децентралізації

Зміна системи державного управління та Е-урядування

Ініціювання змін, змістове й технічне супроводження реформи державного управління, а також впровадження технологічних інновацій у систему управління державою

Місцевий та регіональний розвиток

Просвітницька робота серед населення та представників органів місцевого самоврядування з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів, а також супроводження процесу передачі влади на місця

Реформування системи охорони здоров’я

Супроводження уряду і МОЗ у галузі охорони здоров’я та переформатування стосунків у трикутнику «держава – фармкомпанії – пацієнт»

Міське планування та управління містами

Консалтинг муніципалітетів щодо розвитку нових інструментів стратегічного планування, спеціалізований консалтинг, семінари в муніципалітетах

Реформування митної служби

Ініціювання та експертне супроводження реформи митниці – необхідної умови для роботи бізнесу та залучення інвестицій, а також одного з символів корупції, на прикладі якого можна продемонструвати невідворотність змін

Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

Впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу