Експертний центр «Аналітика, супровід, консалтинг реформ» («АСК реформ»).

Більшість наших співвітчизників бачить, що на шляху реформ Україна стикається з різноманітними проблемами. У такій ситуації перед кожним громадянином постає питання, як до них ставитися: вбачати в цьому «зраду» і шукати винних – чи знаходити інший шлях.

Перший варіант очевидний, але не продуктивний. Реальні покращення і невідворотні зміни – це складно завжди, а в теперішній перехідний період – тим більше. Такі погляди поділяє доволі багато громадян – із різних регіонів, різного віку, з різним досвідом. Але нас, таких різних, об’єднує те, що всі ми є експертами у своїх галузях. Ми усвідомлюємо, що наші знання й успішний досвід можуть бути корисними не лише нам самим і вузькому фаховому колу – вони можуть прислужитися Україні.

Саме тому ми об’єдналися в «АСК РЕФОРМ»: громадську організацію для проектування, створення та надання ефективних рішень для реформ на основі знань, досвіду та грамотного управління.

Ми прагнемо, щоб влада краще розуміла механізми втілення реформ, а суспільство – усвідомлювало сенс і зміст впроваджуваних владою змін.

Не секрет, що в Україні здавна склалася конфронтаційна модель стосунків між органами влади і громадянським суспільством. За таких умов «АСК РЕФОРМ» на основі експертної оцінки може і повинна допомагати вибудовувати політичний діалог між владою і громадянським суспільством. Ми готові стати тим «містком», який сприятиме зближенню обох сторін та переформатуванню конфліктних і конкурентних стосунків у партнерські.

Наша місія

Надихаємо, ініціюємо, надаємо експертну підтримку процесу реформування України.

Наші цілі

Сприяння реформам, що забезпечать прозорість та відкритість роботи всіх рівнів влади.
Залучення експертів, фахівців та громадськості до участі у програмах та заходах «АСК РЕФОРМ».
Сприяння міжнародній співпраці, пов’язаній із метою та діяльністю «АСК РЕФОРМ».
Спостереження за виборчим процесом.
Участь у запобіганні та протидії корупції.

Наші завдання

Сприяння громадській просвіті, освіті, науковій і меценатській діяльності в Україні.
Впровадження кращих національних і міжнародних практик і стандартів у пріоритетних галузях «АСК РЕФОРМ».
Допомога громадськості в реалізації права на доступ до інформації.
Сприяння громадським ініціативам і діяльності добровільних об’єднань фахівців, спрямованим на розвиток прозорості роботи органів влади.
Допомога органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим особам в здійсненні реформ, розвитку участі громадськості та громадської просвіти і освіти.
Участь у дорадчих органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу рішень та нормативно-правових актів, що стосуються статутної мети «АСК РЕФОРМ».