Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

Впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу

«АСК РЕФОРМ» надає підтримку шляхом:

проведення консультацій щодо відкриття нового бізнесу та оцінювання його реального потенціалу; консультування наявного бізнесу щодо змін у його роботі за новітніх умов, зокрема, ринкових та законодавчих; налагодження партнерських відносин з іноземними компаніями, які працюють у сфері залучення інвестицій; створення умов для обміну досвідом між представниками малого і середнього бізнесу в різних регіонах та галузях.

Досвід ГО «АСК РЕФОРМ» та її експертів у даній галузі:

виступили координаторами та експертами у понад 30 проектах національного, регіонального та місцевого рівнів в Україні та країнах Центральної та Східної Європи, запроваджуючи в них найкращі практики ЄС; запровадили європейські знання та регіональні ноу-хау в місцевих проектах в Україні, проводячи навчання; надали консультативну підтримку національним/регіональним/місцевим органам влади, інституціям та бізнесу в Україні та країнах Східної Європи з різноманітних питань розвитку, зокрема, щодо управління циклом розвитку, який включає планування, фінансування, реалізацію, моніторинг та оцінку впливу, інституційний розвиток регіональної політики та зміцнення спроможності; провели навчальні заходи для бізнесу щодо законодавчих, економічних та політичних умов, міжнародних практик та практик Європейського Союзу (наприклад, створення та управління агенцій розвитку, підготовка статутних документів для них, розроблення бізнес-стратегій та планів, підготовка аналітики та статистичних баз для аналізу; програмування, фандрайзінг та управління проектами, підготовка проектів до тендерів, моніторинг тощо).