Реформування системи охорони здоров’я

Супроводження уряду і МОЗ у галузі охорони здоров’я та переформатування стосунків у трикутнику «держава – фармкомпанії – пацієнт»

«АСК РЕФОРМ» надає підтримку шляхом:

надання пропозицій щодо вдосконалення Концепції реформування фінансування системи охорони здоров’я, зокрема, аспектів щодо впровадження новітніх підходів до управління галуззю та її фінансування; налагодження діалогу уряду, експертів, фахівців фармацевтичної та медичної сфер відносно проектів постанов КМУ щодо державного регулювання цін на ліки та їхньої доступності, результатом чого стало внесення в ці документи змін та удосконалень з урахуванням інтересів сторін; сприяння розробленню та впровадженню системи медичного страхування та соціальних медичних програм; удосконалення систем екстреної медичної допомоги, медицини катастроф та високоспеціалізованої медичної допомоги, системи реабілітації.

Досвід ГО «АСК РЕФОРМ» та її експертів у даній галузі:

взяли участь у підготовці низки законопроектів, зокрема, щодо реформування системи охорони здоров’я, надання медичної допомоги, медичного обслуговування у сфері трансплантації; працювали у складі робочої групи, що готувала нову редакцію ліцензійних умов у здійсненні медичної практики; надали експертний супровід українському уряду в здійсненні реформи у сфері охорони здоров’я шляхом участі у написанні середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року; працювали (і працюють) у складі робочої групи з реформи охорони здоров’я в Кабінеті Міністрів України; організували щорічні загальноукраїнські та регіональні благодійні заходи для профілактики онкологічних захворювань.