Зміна системи державного управління та Е-урядування

Ініціювання змін, змістове й технічне супроводження реформи державного управління, а також впровадження технологічних інновацій у систему управління державою

«АСК РЕФОРМ» надає підтримку шляхом:

забезпечення спільно з урядовими структурами досягнення конкретних результатів із реформи системи державного управління та впровадження е-урядування; підвищення якості планування пріоритетних проектів/напрямів реформи; створення концептуальних рекомендації, спрямованих на  реформу системи державного управління та впровадження е-урядування; спрощення та оновлення процедури роботи уряду, скорочення строків та підвищення якості прийняття рішень.

Досвід ГО «АСК РЕФОРМ» та її експертів у даній галузі:

надали експертний супровід українському уряду в здійсненні реформ у сфері державного управління на шляху до європейської інтеграції в межах проекту «Підтримка реформи державної служби в Україні» (представництво ООН в Україні); зокрема, консультування з питань проведення функціональних обстежень центральних органів виконавчої влади; сприяли реформуванню галузі шляхом підвищення вміння секретаріату КМУ створювати нове законодавство у сфері державної служби та державного управління, участі в організації та проведенні семінарів, конференцій, круглих столів тощо у межах проекту «Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні» (DANIDA); допомогли підвищенню ефективності роботи центрів надання адміністративних послуг шляхом проведення функціональних досліджень, участі у розробці профілю компетенції адміністраторів центру надання адміністративних послуг та основ навчальної програми для них в межах проекту «Розробка профілю компетентності адміністраторів центру надання адміністративних послуг» (GIZ); провели комплексне дослідження стану системи управління освітою в Україні та розробили методологію функціонального обстеження, підготувавши звітні матеріали та пропозиції в межах проекту «Модернізація системи управління освітою в Україні: дорожня карта реформ» (Фонд «Відродження»); надали юридичний супровід комерційним компаніям у відносинах із державними органами, представляючи та захищаючи їхні права та інтереси у судах усіх рівнів та спеціалізацій, зокрема, у суперечках з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.