Експертний центр

«Аналітика, супровід, консалтинг реформ»

Більшість наших співвітчизників бачить, що на шляху реформ Україна стикається з різноманітними проблемами. У такій ситуації перед кожним громадянином постає питання, як до них ставитися: вбачати в цьому «зраду» і шукати винних – чи знаходити інший шлях.

Перший варіант очевидний, але не продуктивний. Реальні покращення і невідворотні зміни – це складно завжди, а в теперішній перехідний період – тим більше.

Такі погляди поділяє доволі багато громадян – із різних регіонів, різного віку, з різним досвідом. Але нас, таких різних, об’єднує те, що всі ми є експертами у своїх галузях. Ми усвідомлюємо, що наші знання й успішний досвід можуть бути корисними не лише нам самим і вузькому фаховому колу – вони можуть прислужитися Україні.

Саме тому ми об’єдналися в «АСК РЕФОРМ»: громадську організацію для проектування, створення та надання ефективних рішень для реформ на основі знань, досвіду та грамотного управління.

Ми прагнемо, щоб влада краще розуміла механізми втілення реформ, а суспільство – усвідомлювало сенс і зміст впроваджуваних владою змін.

Не секрет, що в Україні здавна склалася конфронтаційна модель стосунків між органами влади і громадянським суспільством. За таких умов «АСК РЕФОРМ» на основі експертної оцінки може і повинна допомагати вибудовувати політичний діалог між владою і громадянським суспільством. Ми готові стати тим «містком», який сприятиме зближенню обох сторін та переформатуванню конфліктних і конкурентних стосунків у партнерські.

Наша команда

Унікальною особливістю «АСК РЕФОРМ» є те, що організація об‘єднує практиків реформ. Усі учасники ГО, від членів правління до експертів, мають значний досвід роботи в країнах Європейського Союзу. Їхній досвід може бути корисним Україні, яка наразі впроваджує цілу низку реформ, постійно відчуваючи брак експертного досвіду.

Напрямки роботи «АСК реформ»

Енергоефективність

Консультування та впровадження системного підходу в роботі з енергетичної ефективності на місцевому рівні

Децентралізація

Вивчення потреб, дослідження, експертний супровід процесу децентралізації

Зміна системи державного управління та Е-урядування

Ініціювання змін, змістове й технічне супроводження реформи державного управління, а також впровадження технологічних інновацій у систему управління державою

Місцевий та регіональний розвиток

Просвітницька робота серед населення та представників органів місцевого самоврядування з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів, а також супроводження процесу передачі влади на місця

Реформування системи охорони здоров’я

Супроводження уряду і МОЗ у галузі охорони здоров’я та переформатування стосунків у трикутнику «держава – фармкомпанії – пацієнт»

Міське планування та управління містами

Консалтинг муніципалітетів щодо розвитку нових інструментів стратегічного планування, спеціалізований консалтинг, семінари в муніципалітетах

Реформування митної служби

Ініціювання та експертне супроводження реформи митниці – необхідної умови для роботи бізнесу та залучення інвестицій, а також одного з символів корупції, на прикладі якого можна продемонструвати невідворотність змін

Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

Впровадження інструментів підтримки малого та середнього бізнесу